Alternative questions

Сьогодні ми розглянемо останній тип запитань в англійській мові - альтернативний.

Що таке альтернативне запитання і для чого воно?🙃

Альтернативні запитання - це питання, які пропонують два або більше варіантів відповіді. Ці питання ставляться з метою отримання конкретної відповіді або вибору з декількох можливих варіантів.

В українській мові альтернативні запитання теж існують, наприклад:

▪️ Ти будеш чай чи каву?

Такого роду  запитання можуть бути корисними в різних контекстах.По-перше, вони дозволяють швидко отримати відповідь на конкретне питання, обмежуючи варіанти вибору. Також вони допомагають зрозуміти, які опції або варіанти більше відповідають вподобанням чи потребам особи. Альтернативні запитання використовуються для отримання точної або обмеженої відповіді в ситуаціях, де загальне питання може призвести до невизначеної відповіді.

А як утворюються альтернативні запитання?🤓

Утворення альтернативних питань в англійській мові досить просте. Зазвичай вони включають два або більше варіантів відповіді, які поєднуються з допомогою сполучника "or" (або).

Допоміжне дієслово + дійова особа + ___ or ___?

1️⃣Стандартні альтернативні питання:

▪️ Do you prefer tea or coffee?▪️ Are you going to the party or staying home?▪️ Do you want to go for a walk or watch a movie?Is your favourite colour blue or green?

2️⃣Альтернативні запитання для уточнення з використанням "either...or..." (або...або...):

▪️ Can we meet either tomorrow or the day after?▪️ Are you available either in the morning or the afternoon?

3️⃣Альтернативні запитання з деталізацією:

▪️Did you visit Paris or London during your trip to Europe?▪️Will you be studying Spanish or French next semester?

4️⃣Додаткові варіанти вибору (варіантів вибору більше, ніж два):

▪️Should I bring pizzas, appetisers, or drinks to the party?▪️Do you enjoy reading fiction, non-fiction, or poetry?▪️Would you like to visit Italy, Greece, or Spain?

5️⃣Альтернативні запитання з питальним словом:

▪️How many plates do you need, three or four?▪️Which colour do you prefer, black or green?

⚠️Зверніть увагу, що перед другою частиною можна використовувати двокрапку чи кому. Наприклад: ▪️ How many plates do you need: three or four?

Зазвичай альтернативні запитання виражають відкритий вибір і ставлять співрозмовника у положення, де він має прийняти рішення позитивне чи негативне. Існує також альтернативний тип запитання, коли пропонується варіант відповіді, що в свою чергу висловлює роздратування або нетерплячість, а також бажання, щоб співрозмовник дав схвальну відповідь на наше запитання. Таке питання супроводжуються швидким і досить агресивним або іронічним тоном.

▪️ Do you want to join me or not?

6️⃣Альтернативні запитання у розмовній мові

У розмовній мові дуже часто альтернативні запитання дуже скорочені і мають наступний вигляд:

  • I'd like some juice.
  • Apple or orange?

Як відповідати на альтернативні запитання?

На запитання з вибором відповіді можна відповісти розгорнуто або коротко, просто згадавши один з варіантів у тексті запитання. Однак не можна просто відповісти "так" або "ні". Це пов'язано з тим, що така відповідь на відкрите запитання неправильна. Щоб відповісти на альтернативне запитання, можна просто обрати запропонований варіант і не казати більше нічого:I'd like some juice.Apple or orange?Orange, pleaseАбо ж можна сформувати речення у якому ми зазначаємо наш вибір:Do you want the blue shirt or the red one?I'll take the red one.

Висновок:

Альтернативні запитання в англійській мові є інструментом для отримання конкретної відповіді або вибору серед декількох варіантів. Вони дозволяють швидко та ефективно отримати інформацію, обмежуючи варіанти відповіді. Ці питання можуть бути корисними в різних ситуаціях, де важливий чіткий вибір або обмеження варіантів.

Альтернативні запитання утворюються шляхом пропозиції двох або більше варіантів відповіді, з'єднаних сполучником "or". Вони можуть бути стандартними, для уточнення, з деталізацією, з питальним словом або з додатковими варіантами вибору.

При відповіді на альтернативні запитання можна вказати обраний варіант або надати короткий коментар для пояснення вибору. Важливо уникати простих "так" чи "ні" відповідей, а намагатися висловлювати свій вибір або вказувати на обраний варіант.

Наш блог