Common pronunciation mistakes

В сучасному світі, люди в кожній країні знають англійську вимову. Ми маємо стільки акцентів, як від носіїв мови – Австралійський, Шотландський, Американський і так далі так і від тих хто вивчає мову – Індійський, Китайський, Японський та інші. До того ж в різних регіонах країн, де англійська мова є рідною для багатьох народів, вимова може відрізнятися від регіону до регіону. То як нам розв'язувати цю проблему з Pronunciation, та взагалі чи важлива ця навичка  як і навичка читання чи письма? Сьогодні поговоримо про це!

📍Чи важлива вимова в сучасному світі?

Звісно в сучасному мультикультурному світі ніхто не засудить вас за те, що ви неправильно вимовили якесь слово чи за те що ви маєте акцент своєї рідної вимови. Зараз вимова це скоріше вишенька на торті з ваших знань, показник того, що витратили час вивчаючи саме цей аспект, щоб бути зрозумілими іншим!

 • Тут ми звісно говоримо про дрібні помилки чи акценти властиві певним людям, а не виправдовуємо абсолютну неправильну вимову слів чи навмисне нехтування правилами вимови.

Якщо ж ви вирішили працювати над цим аспектом, оберіть, який саме акцент англійської вам підходить, найчастіше обирають між American та British Received Pronunciation.

✅British Received Pronunciation - термін для опису регіонально нейтрального акценту, який використовують багато носіїв середнього класу у Великобританії, особливо в Англії. Він широко використовується як орієнтир у словниках і як модель для викладання англійської мови як іноземної. Сьогодні мова піде саме про цей термін.

Окрім того, що ви будете звучати більш природно та зрозуміло, ви вчення pronunciation допоможе вам :

✅Читати транскрипцію в словниках

✅Уникнути двозначності та непорозумінь у спілкуванні

✅Покращити навички слухання

✅А також отримати вищий бал на екзамені

📍Англійські звуки та як їх зрозуміти

Почати вивчення вимови варто зі звуків, саме, тому що деяких звуків які є в англійській мові немає в українській, а ті які є можуть вимовлятись трохи по іншому за рахунок положення губ чи язика. Так-так! На цьому етапі важливо не лише правильно наслідувати звуки які ви чуєте, а й правильно їх вимовляти правильно «налаштувавши» свій артикуляційний апарат. Саме тому при вивченні вимови посібники подають інструкцію та картинку, щоб показати як правильно поставити язик, губи чи щелепу.

Якщо ви повний новачок почніть з minimal pairs - мінімальних пар, тобто двох слів, які відрізняються лише одним звуком, зазвичай це звуки, які можуть заплутати тих, хто вивчає англійську мову. Наприклад довгі та короткі голосні або пара дзвінких та глухих приголосних**.**

Вивчивши всі звуки ви зможете їх правильно вимовляти в конкретних словах та розрізняти всі звуки в фонетичній таблиці (приклад знизу).  До того ж тепер ви можете читати транскрипцію!

А далі можна переходити до наступного етапу.

📍Що потрібно знати крім звуків, щоб звучати як носій

Окрім звуків для правильної вимови також важливі:

·     Наголос
·     Ритм
·     Інтонація
·     Зв’язна вимова

Наголос в англійській мові важливий як і у вимові окремих слів, так і у вимові речень чи фраз. Наголос у словах окрім правильної вимови, інколи допомагає розрізнити яку частину мови ви маєте на увазі.

✅На відміну від української мови наголос в англійській мові у слові може бути primary – основний (позначається рисочкою вгорі) та secondary – другорядний або частково наголошений (позначається рисочкою внизу). Наприклад у слові independent є два наголоси – [ˌɪn.dɪˈpen.dənt]

✅Наголос у реченні чи фразі допомагає виділити ключові слова та допомогти нам виділити саме ті значення речення чи фрази на яких ми хочемо наголосити. Спробуйте вимовити фразу “I like cake” по черзі наголошуючи різні слова і ви зрозумієте чому саме наголос такий важливий. Для вимови також корисно вивчити типовий наголос в сталих конструкціях.

✅Ритм в англійській мові формується за рахунок чергування наголошених та ненаголошених складів, чергування основних та службових частин мови. З правильним ритмом вам допоможе вміння правильно розставляти наголос та правильна вимова звуків.

✅Інтонація також є невід’ємною частиною вивчення мови – в англійській мові інтонація відповідає за ввічливість та типи речень. Від того з якою інтонацією ви вимовляєте речення залежить чи не будете звучати ви грубо і що саме ви хочете сказати, чи запитати щось або яку емоцію хочете показати.

✅І не менш важливою є зв’язна вимова, ви вже навчились вимовляти звуки в окремих словах, але досить часто при вимові звуки на кінці та початку слів поєднуються та вимовляються трохи по іншому. Тому важливо вивчати не лише вимову окремих слів, а й фраз та граматичних конструкцій.

📍Найтиповіші помилки в вимові англійських слів та речень

❌Не розрізняти вимову [ɵ]\ [ð] та [t]\[d] – першої пари звуків просто немає в українській мові, і тому при вимові цього звуку більшість спікерів кажуть звуки [t]\[d]. Хоча ці звуки відрізняються вимовою, передусім через положення язика. У звуках [ɵ]\ [ð] язик знаходиться між верхніми та нижніми зубами, а у звуках [t]\[d] язик торкається за зубами, а потім опускається трохи вниз щоб випустити повітря.

❌Не розрізняти вимову [v] та [w] – ці два звуки так можуть звучати однаково для українців. Але для звука [v]  верхні зуби торкаються нижньої губи, а у звуці [w] губи потрібно округлити

❌Не розрізняти вимову коротких та довгих приголосних – інколи від вимови короткого чи довгого звука буде залежати зміст слова. Наприклад, пари слів ship [ʃɪp] — короткий звук/ sheep /ʃiːp/  - довгий звук або hit - /hɪt/ - короткий / heat - /hiːt/

❌Вимова закінчення “ed” в Past Simple - вимова закінчення «-ed» у минулому часі залежить від попереднього звуку. Існує три варіанти вимови:

 • Коли дієслово закінчується на глухий звук (наприклад, "p", "k", "s", "t", "f"), закінчення "-ed" вимовляється як /t/. Наприклад: "walked": /wɔkt/
 • Коли дієслово закінчується на дзвінкий звук (наприклад, "b", "g", "v", "d", "m", "n"), закінчення "-ed" вимовляється як /d/. Наприклад: "grabbed": /ɡræbd/
 • Коли дієслово закінчується на звук "t" або "d", закінчення "-ed" вимовляється як /ɪd/. Наприклад: "waited": /weɪtɪd/

❌Говорити занадто швидко – пам’ятайте, що англійській властиві характерні ритм та інтонація. Тому коли ви говорите швидко, ви не тільки звучите незрозуміло та нудно, але й неприродно.

❌Робити наголос на кожному слові – англійській мові характерне чергування наголошених та ненаголошених звуків, і тому коли ви робите наголос на кожному слові ви втрачаєте цей ритм та робите речення незрозумілими. Ставте наголос на тих словах які важливі для змісту речення, а також на яких ви хочете поставити акцент.

📍А також бонус для вас – список слів які ми найчастіше вимовляємо неправильно та їх транскрипція

 1. “no” /nəʊ/ - ні, зверніть увагу що тут не просто звук о
 2. "February": /ˈfɛb.rʊˌɛri/ - Лютий
 3. "athlete": /ˈæθ.liːt/ - атлет
 4. "especially": /ɪˈspɛ.ʃə.li/ - особливо
 5. “comfortable” /ˈkʌmfətəbl/ - зручний
 6. “stomach” /ˈstʌmək/ - шлунок
 7. "almond": /ˈɑː.mənd/ - мигдаль
 8. “doubt”  /daʊt/ - сумнів
 9. “nothing” /ˈnʌθɪŋ/ - нічого
 10. "entrepreneur": /ˌɑːn.trə.prəˈnɜr/ - підприємець
 11. "vegetable": /ˈvɛdʒ.tə.bəl/ - овочі
 12. "recipe": /ˈrɛs.ɪ.pi/ - рецепт

Наш блог