Infinitive, infinitive with or without to

Що таке інфінітив і з чим його їдять?

Інфінітив в англійській мові – це форма дієслова, яка використовується без специфікації часу, особи чи числа. Він є однією з основних граматичних конструкцій і грає важливу роль в англійській мові. 

Насправді інфінітив існує і в українській мові. До того ж ми вживаємо його щодня, навіть не усвідомлюючи цього. У нашій мові роль інфінітива виконують дієслова з закінченнями -ТИ та -ТИСЯ. Наприклад, ходиТИ, вмиваТИСЯ тощо. 

Просто задумайтеся як часто ви вживаєте інфінитиви у вашому мовленні і тоді ви зрозумієте, що без нього нікуди! У цій статті ми з вами розглянемо основні аспекти інфінітива та його використання в різних контекстах саме в англійській мові.

Який ж він, англійський інфінітив?

Взагалі існує два типи інфінітивів в англійській мові: 

◾інфінітив з часткою to - to-infinitive (to try, to read, to help...) 

◾"голенький" інфінітив тобто без частки to - bare infinitive

to-Infinitive

"To-infinitive" утворюється дуже просто, а саме додаванням частки "to" перед базовою формою дієслова. 

Коли ж ми його використовуємо?

1️⃣По-перше, для вираження мети чи цілі. У цьому випадку, to-infinitive додається після дієслів та фраз, які вказують на бажану дію чи мету, наприклад: 

I want to learn English (Я хочу вивчити англійську).

They plan to visit the museum tomorrow. (Вони планують відвідати музей завтра).

2️⃣Після деяких дієслів, які вимагають "to", таких як "need," "want," "like," (список таких дієслів нижче): "She needs to study for the exam" (Вона повинна вчитися для іспиту).

▪️Agree - погоджуватися

▪️Aim - міціювати

▪️Appear - здаватися, з'являтися

▪️Arrange - організовувати

▪️Ask - запитувати

▪️Attempt - намагатися

▪️Beg - благати

▪️Care - дбати, цікавитися

▪️Choose - обирати

▪️Claim - стверджувати

▪️Continue - продовжувати

▪️Decide - вирішувати

▪️Demand - вимагати

▪️Deserve - заслуговувати

▪️Expect - очікувати

▪️Fail - не вдаватися, провалювати

▪️Forget - забувати

▪️Hope - сподіватися

▪️Learn - вивчати

▪️Manage - керувати, впоратися

▪️Need - потребувати

▪️Offer - пропонувати

▪️Plan - планувати

▪️Prefer - надавати перевагу

▪️Prepare - готувати

▪️Promise - обіцяти

▪️Refuse - відмовляти

▪️Remember - пам'ятати

▪️Seem - здаватися

▪️Tend - мати тенденцію

▪️Want - хотіти

▪️Wish - бажати

▪️Choose - обирати

▪️Dare - осмілитися

▪️Fail - не вдаватися, провалювати

▪️Begin - починати

▪️Start - починати

▪️Continue - продовжувати

▪️Intend - мати намір

▪️Pledge - обіцяти

▪️Resolve - вирішувати

▪️Stop - зупиняти

▪️Pretend - прикидатися

▪️Claim - стверджувати

▪️Offer - пропонувати

3️⃣У складних реченнях у ролі сполучника, який буде перекладатися як "щоб",наприклад: "I  bought that book to learn English"(Я купив ту книжку, щоб вчити англійську)

4️⃣У ролі підмета (зазвичай на початку речення)

"To cheat on an exam is not good." (Списувати на іспиті - це погано). У цьому реченні "To cheat on an exam" є інфінітивом у ролі підмета.

5️⃣Перед інфінітивом стоять такі слова, як anyone, something, nothing, somewhere 

Buy something to eat, please. (Купи щось поїсти, будь ласка).

6️⃣з enough і too 

She is too poor to buy a car. (Вона занадто бідна, щоб купити машину).

7️⃣ у реченні присутня конструкція it + be + adjective (+ of + noun / pronoun)

It was kind of her to help us. (З її боку це було добре, що вона допомогла нам)

8️⃣Конструкцією so + adjective + as Would you be so kind as to help me with my luggage? (Чи не будете ви такі люб’язні допомогти мені з багажем?)

9️⃣з only для вираження незадоволення результатом 

He came back only to get money. (Він повернувся тільки забрати гроші).

🔟Якщо використовується конструкція be + last, next, the first і т. д. 

She was the last to come to party.  Вона була останньою, хто прийшов на вечірку).

Bare Infinitive

Голий інфінітив є базовою формою дієслова без частки "to." Він використовується у наступних випадках:

1️⃣Після модальних дієслів, які не потребують "to", таких як "can," "must," "should," тощо: "You must go now" (Тобі треба йти вже).

Але have to та ought to❗❗❗

2️⃣Після деяких фраз і виразів, таких як "had better", "would rather": "You'd better stay home"(Тобі краще лишитися вдома)

3️⃣З дієслова make(змушувати) та let(дозволяти):

Let him go! (Відпусти його!)

Her father made her learn English. (Її тато змусив її вчити англійську)

Хочемо звернути увагу, що під це правило також підпадає і дієслово help, проте ми можемо його вживати як з to-infinitive, так і з bare infinitive.

4️⃣З дієсловами hear, see, feel, notice, overhear, watch, якщо вони підкреслюють дію чи подію, які розглядаються в цілому або як завершені

I saw him walk.

У цьому варіанті "walk" є голим інфінітивом і вказує на те, що особа спостерігача побачила цілу дію у минулому.

I saw him walk into the room. (Я бачив, як він увійшов у кімнату). 

Тут "walk" вказує на те, що спостерігач побачив дію повністю(дія завершена).

5️⃣У питаннях, що починаються з why not 

Why not play with him? (Чому б не пограти з ним?).

Форми інфінітива

У інфінітивів в англійській існує кілька форм, що відповідають конкретним видам дієслів, що залежать від часових зв'язків з головним дієсловом. Вони вживаються як у активному, так і у пасивному станах.

Загалом є чотири форми інфінітива:

Простий інфінітив теперішнього часу. 

В активному стані (active) дієслово залишається без змін (to V), в пасивному (passive) додається закінчення -ed або ж дієслово ставиться у його третю форму(to be Ved/V3). Може означати теперішній чи майбутній час. 

Наприклад:

I want to see him today. (Я хочу побачити його сьогодні).

He wants to be heard. (Він хоче бути почутим).

Тривалий інфінітив. 

Утворення досить просте – to be Ving. Вказує те, що відбувається в даний момент дії. 

She might be reading now. ( Вона, мабуть, читає зараз).

Перфектний інфінітив. 

Активний стан – to have Ved/V3, пасивний – to have been Ved/V3. Він використовуються для уточнення того, що дія, яка виражається інфінітивом, була зроблена раніше іншої дії.

Jane seems to have read that book. (Джейн здається прочитала ту книжку).

Перфектно-тривалий інфінітив.

Активний стан– to have been Ving, пасивний – to have been being Ved/V3. Він використовується для позначення тривалості конкретної дії, що відбувається до початку іншої дії.

She seems to have been reading since evening. (Здається, вона читає з самого вечора).

Функції інфінітива

Інфінітив в англійській мові є базовою формою дієслова і має кілька функцій:

Форма дієслова

Інфінітив використовується для представлення самого дієслова без будь-яких змін часу, особи або числа. Наприклад, у реченні "I want to eat", "to eat" - це інфінітив.

Інфінітив як підмет

Він може виступати як підмет у реченні. 

To learn a new language is challenging (Вивчення нової мови є викликом).

Інфінітив як додаток

Інфінітив може використовуватися як додаток до деяких дієслів.

I want to learn (Я хочу вчитися).

Інфінітив після деяких дієслів і виразів

Деякі дієслова та вирази потребують інфінітива.

She needs to study (Їй потрібно вчитися).

Інфінітив як обставина

Інфінітив також використовується як обставина, щоб вказати мету чи ціль дії. 

I went to the store to buy some groceries (Я пішов у магазин, щоб купити деякі продукти).

Отже, інфінітив є невід'ємною частиною багатьох граматичних конструкцій. Розуміння правильного використання інфінітива є важливим для досягнення високого рівня англійської мови.

У цій статті ми розглянули основні аспекти інфінітива в англійській мові. Регулярна практика і вивчення різних варіацій використання інфінітива допоможуть вам покращити володіння англійською мовою і стати більш впевненими.

Наш блог