Infinitive vs Gerund

Як ви памʼятаєте, у минулій статті ми розповідали про інфінітив та його вживання, Сьогодні ж ми хочемо поговорити про іншу граматичну конструкцію, що тісно пов’язана з інфінітивом, а саме - герундій🙃

Почнемо з того, що це взагалі таке❔

Герундій (англ. gerund) - це безособова форма дієслова, яка використовується у ролі іменника і відображає дію або стан у процесі⚙️ Герундій утворюється за допомогою закінчення -ing. Наприклад: reading, swimming, cycling, що в українській мові матиме такі аналоги, як читання, плавання, катання на велосипеді. 

Герундій має дві форми в активному стані [Indefinite та Perfect Gerund Active] та дві форми в пасивному стані [Indefinite та Perfect Gerund Passive]. 

⭐️Невизначений [indefinite] герундій використовується для опису події, що відбувається в тому ж часі, у якому стоїть головне дієслово у реченні.

Active: Sorry for asking you this. Вибач, що запитую в тебе про це. (Зараз перепрошую і зараз запитую.)

Passive: I don’t like being told what to do. Я не люблю, коли мені кажуть, що потрібно робити. (Обидві частини речення стоять в одному часі.)

⭐️Доконаний [perfect] герундій вживається, коли мова йде про дію, яка сталася раніше, ніж дія, виражена головним дієсловом у реченні.

Active: Having come back home, Mr. Frank felt asleep at once. Повернувшись додому, містер Френк відразу заснув. (Спочатку повернувся додому, а потім заснув.)

Passive: She was glad about having been told the truth. Вона була рада, що їй сказали правду. (Спочатку їй сказали правду, а потім вона була рада.)

Тепер час поговорити про функції💁‍♀️

Герундій є досить різноманітним і може виступати такими членами реченнями, як підмет, присудок і доповнення.

Ось декілька наглядних прикладів речень, в кожному з яких герундій виконує різну граматичну функцію😱

 • Doing sport on a regular basic can improve your health. Регулярне заняття спортом може покращити ваше здоровʼя. (підмет) 

 • Our goal is earning 10000$ this month. Наша ціль - це заробити 10000$ в цьому місяці. (присудок)

 • I’m looking forward to meeting you soon. Я з нетерпінням чекаю нашої скорішої зустрічі. 

Як бачите, англійський та український варіанти перекладу суттєво відрізняються на морфологічному рівні через базову структуру кожної з мов, саме тому на це потрібно звертати особливу увагу для того, щоб чітко і правильно передати основний зміст речення😌

Але в чому ж різниця між інфінітивом і герундієм? Як їх розрізняти та коли вживати? Давайте детальніше розберемо цю тему👇🏻

Для прикладу візьмемо два дієслова: to read і reading. 

Чи можете ви їх розрізнити? Ні? Тоді наступна інформація точно буде для вас корисною😇

Для того, щоб визначити, яке з цих двох слів є інфінітивом, а яке - герундієм, перш за все  давайте пригадаємо трохи теоретичного матеріалу, тобто їх визначення.

▫️Інфінітив - це початкова форма дієслова, яка відповідає на питання що робити? що зробити? Характерною ознакою англійського дієслова в інфінітиві є частка to, яка ніяк не перекладається, але завжди пишеться (крім випадку з «голим» інфінітивом). 

▫️Герундій - це безособова форма дієслова, яка виражає назву дії, що має властивості як дієслова, так і іменника. Для утворення герундія необхідно додати закінчення -ing до невизначеної форми дієслова (інфінітива). 

Повертаючись до нашого запитання, чи можете ви тепер дати на нього відповідь?

3…2…1…💥

Так! Ви абсолютно праві! To read - це інфінітив, а reading - це герундій. 

І так, як ми вже торкнулися теми їхнього загального визначення, хочемо також розповісти і про те, в яких конкретних випадках вживається інфінітив, а в яких - герундій🙈

Інфінітив у формі to-Infinitive використовується⤵️

1️⃣Для вказівки мети дії, відповідаючи на запитання «Для чого?» або «Навіщо?»

Наприклад: I went to shop to buy some products. Я пішла у магазин, щоб купити трохи продуктів. 

2️⃣Після прикметників.

Наприклад: I am always glad to see you.  Я завжди рада тебе бачити. 

3️⃣Після певних дієслів.

Сюди відносяться наступні: agree (погоджуватися), demand (вимагати), fail (зазнавати невдачі), hope (сподіватися), learn (вчити), offer (пропонувати), refuse (відмовлятися) і ще багато інших. Перелік всіх дієслів можна знайти у нашій статті про інфінітив😌

Наприклад: I hope to get this job. Я сподіваюся отримати цю роботу.

4.Після would like.

I would like to visit the USA. Я б хотіла відвідати США. 

Окрім to-Infinitive, в англійській мові існує й інша інфінітивна конструкція, так званий bare Infinitive, в якому відсутня приставка to😮

Такий інфінітив застосовується⤵️

1.Разом з модальними дієсловами will, should, can, could, may, might, must, need. 

Наприклад: We should work harder if we want to succeed. Нам слід наполегливіше працювати, якщо ми хочемо досягти успіху.

2.З дієсловами make (змушувати) і let (дозволяти).

Наприклад: The teacher let me go out. Вчитель дозволив мені вийти. 

Герундій використовується⤵️

1️⃣У ролі підмета або доповнення, відповідаючи на питання «Що?»

Наприклад: Watching English movies can improve your listening skills. Перегляд англомовних фільмів може покращити ваші навички аудіювання. 

2️⃣Після певних груп дієслів, а саме - дієслова емоційного стану (like (любити), hate (ненавидіти), enjoy (насолоджуватися), fond of (захоплюватися), keen on (цікавитися) і т.д.), дієслова з прийменниками (believe in (вірити у), accuse of (звинувачувати в), admit to (зізнаватися в) і т.д.), фразові дієслова (give up (здаватися), carry on (продовжувати), end up (закінчувати) і т.д.), після окремих дієслів (avoid (уникати), suggest (пропонувати), practise (практикувати), understand (розуміти) і т.д.)

Наприклад: I’m keen on doing extreme sport. Я захоплююся екстремальним спортом.

3️⃣Після стійких фразеологічних зворотів: can’t help (не можу втриматися), can’t stand (не можу терпіти), don’t mind (не проти), it’s worth (вартий того), it’s no point (немає ніякого сенсу) тощо. 

Наприклад: I can’t stand working in a team. Я ненавиджу працювати у команді. 

Не менш важливо буде знати, що в англійській мові існують дієслова після яких можна вживати як інфінітив, так і герундій, не змінюючи при цьому сенс самого висловлювання. Сюди належать: begin, start, continue, can’t bear, intend, love, like, hate, prefer.

Але також є дієслова, сенс яких може змінюватися з інфінітивом і герундієм🤯

Сюди належать: stop (зупинятися), forget (забувати), want (хотіти), mean (означати), try (спробувати) тощо. 

Для прикладу візьмемо дієслово stop. 

Stop + infinitive - зупинитися з метою щось зробити. 

Наприклад: We stopped to rest. Ми зупинилися, щоб відпочити. 

Stop + gerund - припинити щось робити. 

Наприклад: Stop talking! We are in the theatre. Перестаньте говорити! Ми в театрі. 

Отже, тепер ви детально знаєте, чим відрізняються ці дві граматичні конструкції і можете сміло застосовувати ваші знання на практиці☺️ 

Інфінітив та герундій насправді не такі важкі, як, власне, може здатися. Головне - це добре розібратися в теоретичній частині і, якщо вам не вдається запамʼятати всі правила з першого разу, ви завжди можете прочитати цю статтю ще раз🤗

Вірте у себе, вивчайте англійську разом з нами і у вас обов’язково все вийде ❤️

Наш блог