Job interview & how to ace it

Резюме написано та відправлена. Дзінь – на пошту приходить лист з запрошенням на інтерв’ю! Тепер необхідно підготуватись, адже інтерв’ю рідною мовою це і так не просто, а коли інтерв’ю англійською – потрібна ґрунтовна підготовка!

А якщо ви ще не почули дзінь, то прочитайте нашу статтю про те, як написати perfect CV

1. Tips and Tricks

В цій статті, ми не будемо розповідати про банальні поради, а саме речі, які варто врахувати при підготовці до інтерв’ю англійською.

🔹 Research

Інтерв’ю це також перевірка наскільки уважно ви читали вакансію та наскільки багато ви дізнались про компанію.

  • Уважно перегляньте вакансія та випишіть ключові слова, що описують ваші обов’язки та необхідні навички. Знайдіть синоніми та вивчіть невідомі слова. На основі ключових слів для навичок та обов’язків, подумайте як ви зможете пояснити інтерв’юеру що у вас є ці навички чи ви як зможете виконувати ці обов’язки.
  • Також знайдіть всю інформацію про компанію, її керівника та навіть інформацію про людину, яка буде брати у вас інтерв’ю.
  • Зробіть дослідження, щоб зрозуміти сферу діяльності компанії та напрямок вашої майбутньої посади. Відштовхуйтесь від ваших знахідок, щоб спрогнозувати типові питання та для того щоб знати a salary expectations (тобто на яку зарплату ви можете розраховувати).

🔹 Brainstorm

На цьому етапі вам потрібно зрозуміти прогалини  у вашому словниковому запасі.

  • Пошукайте фрази та терміни, які пов’язані з вашим напрямком та сферою діяльності, а також слова що описують ваші сильні та слабкі сторони, та слова що описують ваші досягнення та майбутні обов’язки. Не перекладайте такі слова в перекладачі, а знайдіть відповідники в спеціалізованому словнику чи довідники.
  • Після того, як ви знайшли список типових питань для інтерв'ю на вашу посаду та сферу, застосуйте раніше знайдені слова та фрази та складіть приблизний план ваших відповідей.

🔹   Learn by heart

Після того, як ви виписали список приблизних відповідей та питань, потренуйтесь давати відповіді переказуючи ваш план. Можна тренуватись з викладачем чи знайти study buddy.  Вчити питання не варто, а ось потренуватись на них відповідати – гарна ідея!

Можна завчити відповіді на очевидні питання, наприклад:
Tell me something about yourself
- Розкажіть щось про себе.
Where do you see yourself in 5 years?
– Де ви бачите себе через 5 років?
How did you hear about this position?
- Як ви дізналися про цю посаду?
Why were you fired?
- Чому вас звільнили?
How do you feel about working weekends or late hours?
- Як ви ставитесь до роботи у вихідні чи допізна?

🔹  Politeness

Не забудьте вивчити та потренувати також фрази, які зроблять ваші відповіді більш ввічливими. Для вас короткий словничок з ввічливими виразами.

Answering:
Yes, certainly, I'd be happy to answer that.  - Так, звичайно, я буду радий дати відповідь на це питання.
Of course, I'd be happy to clarify that -  Звичайно, я з радістю це поясню.
Thank you for asking. As far as I know.. - Дякую за питання. Наскільки мені відомо…

Clarifying:
I'm sorry, I'm not entirely sure that I understand you correctly - Вибачте, я не зовсім впевнений, що правильно вас розумію.
Would you mind repeating the question? - Чи не проти повторити запитання?
I'm sorry, I'm not sure I understand your question. Could you please clarify - Вибачте, я не впевнений, що розумію ваше запитання. Не могли б ви пояснити...

Saying no:
I'm sorry, but I don't feel comfortable discussing that - Вибачте, але мені некомфортно це обговорювати.
I'm sorry, but that's not something I can comment on - Вибачте, але це не те, що я можу коментувати.

2. Typical Questions

Перед тим, як готуватись до інтерв’ю зробіть огляд типових запитань та запитань специфічних для вашого місця роботи чи сфери.

Типові питання зазвичай бувають загальними, поведінковими та гіпотетичними (про вигадані ситуації).

🔹Загальні запитання – це запитання про ваш досвід та навички. Згадайте лексику за темою навички та різницю у використанні Past Simple та Present Perfect, щоб розказати про ваші досягнення.  А також різницю між Present Simple та Present Continuous, щоб розказати загальну інформацію про себе та про те, чим ви займаєтесь зараз.

🔹Поведінкові запитання – це запитання про ситуацію на минулій посаді, та те, як ви себе повели в той момент.  Ці питання мають показати, що ви маєте необхідний досвід та вмієте виходити зі складних ситуації. Для цих питань повторіть минулі часи, а також слова, що показують порядок дій.

Для таких запитань використовуйте метод STAR (SITUATION\TASK\ACTION\RESULT). SITUATION – опишіть ситуацію. TASK – розкажіть, яке завдання ви вирішили та ACTION – як ви його вирішили. RESULT – опишіть результат ситуації та досвід який ви отримали.

🔹Гіпотетичні запитання – це запитання про нереальні ситуації та звісно тут вам знадобляться Conditionals.

3. Typical answers

Тут ми розглянемо  топ 4 найпопулярних запитань та допоможемо вам дати на них відповідь англійською.

🔹Tell me something about yourself.

Питання всіх питань. Багато хто не  знає з чого почати, але все дуже просто – Present-Past-Future. Present – розкажіть про те чим ви займаєтесь зараз та ваші навички. Past – розкажіть про ваш попередній досвід. Future – розкажіть про свої професійні плани на майбутнє та чим саме ви хочете займатись на цій позиції. Головне пам’ятаєте, що ваша відповідь не має бути занадто довга (1-3-хв) та не має бути занадто особистою.

Example:
"My name is Sarah, and I'm a marketing professional
with 5 years of experience in the technology industry. I have developed skills in digital marketing, content creation, and social media management. One of my proudest achievements was launching a successful social media campaign that increased our company's online presence and generated a 20% increase in sales. In the future, I hope to lead a team of marketers and continue to develop my skills in emerging technologies like AI and VR."

Translation:
"Мене звуть Сара, я фахівець з маркетингу
з 5-річним досвідом роботи в індустрії технологій. Я розвинула навички цифрового маркетингу, створення контенту та управління соціальними мережами. Одним із моїх найбільших досягнень був запуск успішної кампанії в соціальній мережі, яка розширила присутність нашої компанії в Інтернеті та призвела до зростання продажів на 20%. У майбутньому я сподіваюся очолити команду маркетологів і продовжувати розвивати свої навички в нових технологіях, таких як AI та VR».

Helpful phrases:

I have a strong background in… - Я маю сильний досвід у…
In my current role as a .. I have … - У моїй нинішній ролі .. я маю…
I have consistently exceeded my targets - Я постійно перевищував свої цільові показники.
I have a degree in - Я маю ступінь в….
I specialize in… - Я спеціалізуюся на…
I am skilled in… - Я вмію…

🔹What are your strengths and weaknesses?

В цьому питанні не будьте скромними, згадайте ваше найбільше досягнення або навичку, яка найбільш релевантна для цієї посади. Не просто назвіть вашу найкращу рису, а дайте приклад конкретної ситуації чи розкажіть про ваш минулий досвід. Щодо слабкої сторони, подумайте про ті навички, які нерелевантні для тієї позиції на яку ви подаєтесь та неодмінно зазначте, що зараз ви працюєте над цією навичкою.

Example:
My strengths include
my strong attention to detail, ability to work independently, and good communication skills. [Example of how you demonstrated these skills from the past]. However, I sometimes struggle with delegation and tend to take on too much. I am aware of this weakness and have been actively working on improving my delegation skills and prioritizing tasks to ensure that I meet deadlines and deliver results.

Translation:
До моїх сильних сторін належать
велика увага до деталей, здатність працювати самостійно та хороші комунікативні навички. [Приклад того, як ви продемонстрували ці навички у минулому]. Проте іноді мені важко делегувати повноваження, і я беру на себе занадто багато. Я усвідомлюю цю слабкість і активно працюю над удосконаленням своїх навичок делегування та розставляю пріоритети завдань, щоб забезпечити дотримання термінів і досягнення результатів

List of strengths (список сильних сторін):
Ability to work well under pressure - Здатність добре працювати під тиском
Effective communication skills - Навички ефективного спілкування
Quick learner - Швидко навчаюсь
Attention to detail - Увага до дрібниць
Problem-solving skills - Навички розв'язання проблем

List of weaknesses (список слабких сторін):
Public speaking - Публічні виступи
Time management - Управління часом
Delegation - Делегування
Attention to detail - Увага до дрібниць
Tendency to overcommit and struggle with time management - Схильність до надмірного фокусування на завдані та проблеми з управлінням часом

🔹Why should we hire you?

Цим питанням вас хочуть перевірити наскільки ви підходите на позицію. В ці відповіді варто сфокусуватися на work experience and achievements (досвід роботи та досягнення), skills and qualifications (навички та кваліфікація) або на passion and motivation (пристрасть і мотивація). Підкресліть як ваш минулий досвід стане в пригоді та  підкресліть ваше вміння працювати в команді.

Example:
I believe that my skills, experience, and enthusiasm make me an excellent candidate for this position
. I have a track record of successfully completing projects on time and on budget, and I have strong problem-solving skills that allow me to find innovative solutions to complex challenges. Additionally*, I am a team player who** enjoys collaborating with others and leveraging different perspectives and skills to achieve common goals. Finally, I am excited about the opportunity to contribute my skills and experience to this organization and to grow professionally through this role.*

Translation:
Я вважаю, що мої навички, досвід та ентузіазм роблять мене чудовим кандидатом на цю посаду. У мене є досвід
успішного завершення проєкт вчасно та в рамках бюджету, і я володію сильними навичками розв'язання проблем, які дозволяють мені знаходити інноваційні розв'язання складних проблем. Крім того, я командний гравець, якому подобається співпрацювати з іншими та використовувати різні точки зору та навички для досягнення спільних цілей. Нарешті, я радий можливості поділитися своїми навичками та досвідом з цією організацією та професійно розвиватися завдяки цій посаді.

Phrases for the perfect answer:
an excellent fit for this role - Відмінно підходжу для цієї ролі
committed to delivering results - Відданий досягненню результатів
I would be an excellent addition to your team  - Я був би чудовим доповненням до вашої команди
…make me an ideal candidate for this role - Зробити мене ідеальним кандидатом на цю роль
I could quickly adapt to - Я можу швидко адаптуватися

🔹Do you have any questions for us?

Навіть якщо в процесі інтерв'ю у вас не виникло жодних питань, підготуйте заздалегідь список питань про компанію та посаду. Це дасть зрозуміти рекрутеру, що ви зацікавлені та уважно прочитали вакансію.

Examples of questions:
What are the next steps in the hiring process?
– Які наступні кроки в процесі найму?
Can you provide more information about the day-to-day responsibilities of this position?
- Чи можете ви надати більше інформації про повсякденні обов’язки цієї посади?
What qualities are you looking for in the ideal candidate for this position?-
Які якості ви шукаєте в ідеальному кандидаті на цю посаду?
What opportunities are there for professional development and growth within the company?
- Які можливості є для професійного розвитку та зростання в компанії?
Is there anything else I can provide that would be helpful in making a hiring decision?
- Чи можу я надати ще щось, що було б корисним для прийняття рішення про наймання?

4. After the interview

Після того як інтерв’ю закінчилось, залишилось зробити лише одне – написати a thank you letter (лист з подякою). Це невилика записка з подякою та вашим враженням від інтерв’ю, де ви ще раз можете написати чому саме ви ідеальний кандидат та запитати щось, що ви не встигли уточнити на інтерв’ю. Бажано відправити написати a thank you letter в день інтерв’ю або на наступний день.

Example

Dear [Interviewer's Name],

Thank you for taking the time to meet with me today to discuss the [Job Title] position at [Company Name]. I appreciated the opportunity to learn more about the role and to share my qualifications with you.

I was impressed by the [Company Name]'s mission and values, and I believe my skills and experience would be a great fit for the organization. Please don't hesitate to contact me if you need any further information or if you have any questions.

Once again, thank you for your time and consideration.

Best regards,

[Your Name]

Translation:

Шановний [Ім'я інтерв'юера],

Дякую, що знайшли час зустрітися зі мною сьогодні, щоб обговорити посаду [Посада] в [Назва компанії]. Дякую вам за можливість дізнатися більше про цю роль і поділитися з вами своєю кваліфікацією.

Мене вразили місія та цінності [Назва компанії], і я вважаю, що мої навички та досвід чудово підійдуть для організації. Будь ласка, не соромтеся зв’язуватися зі мною, якщо вам потрібна додаткова інформація або у вас виникнуть запитання.

Ще раз дякую за ваш час і увагу.

З найкращими побажаннями,

[Ваше ім'я]

Корисні вирази для a thank you letter:

Враження:
I wanted to express my sincere appreciation for…. -  Я хотів висловити свою щиру вдячність за...
I was impressed by… - Я був вражений…
I appreciate the opportunity to… - Я ціную можливість…
I enjoyed learning more about the role and the company culture … - Мені було приємно дізнатися більше про роль і культуру компанії...

Чому ви найкращий кандидат:
I believe my skills and experience align with [Company Name]'s values and mission. ****- Я вважаю, що мої навички та досвід відповідають цінностям і місії [Назва компанії].
If you need any additional information, please do not hesitate to reach out to me. - Якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, не соромтеся зв’язатися зі мною**.**
I am confident that my skills and experience would be an asset to - Я впевнений, що мої навички та досвід будуть чудовим надбанням для вашої компанії.

Заключні фрази:
I look forward to hearing back from you regarding… Я з нетерпінням чекаю на Вашу відповідь щодо...
Thank you again for your time and consideration - Ще раз дякую за ваш час і увагу
I wanted to thank you for taking the time to… - Я хотів подякувати вам за те, що ви знайшли час
If you have any further questions or need any additional information, please let me know - Якщо у вас виникнуть запитання чи потрібна додаткова інформація, повідомте мене.

Отже, зробіть великий вдих та почніть готуватись до інтерв’ю. А підтягути вашу англійську допоможе Spot School!

Наш блог