Let’s talk money: фінанси англійською

Гроші? Чому мені потрібно вміти говорити про них англійською?
Вивчення англійської мови в сучасному світі є не лише засобом комунікації, але ключовим фактором для досягнення успіху в сфері бізнесу та фінансів. Велика кількість людей обирають англійську мову для того, щоб полегшити взаємодію у глобальному бізнес-середовищі, де фінанси відіграють невід'ємну роль.

Англійська - це мова бізнесу. Фінансовий світ англійської дуже насичений і є надзвичайно важливою частиною співпраці. Здатність ефективно володіти англійською мовою в цьому контексті визначає можливість успішного спілкування, укладання угод та ведення переговорів у фінансовій сфері.

У світі, де глобалізація диктує правила, знання англійської мови відкриває двері до міжнародної взаємодії. І саме в контексті фінансів це особливо вагомо, оскільки можливість спілкування з партнерами та клієнтами з різних країн є визначальною у сучасній світовій економіці.

Вивчення англійської в контексті фінансів сприяє не лише комунікативній ефективності, але і розвитку фінансової грамотності. Розуміння термінів, що стосуються інвестицій, податків, бюджету і фінансових звітів, робить особу більш обізнаною не тільки в англійській, але й рідній мові, адже багато термінів походять саме з цієї глобалізованої мови.

Гроші - це невід'ємна частина нашого повсякдення! Кожен з нас платить податки, отримує заробітну плату, знімає гроші в банкоматі, а комусь інколи доводиться оплачувати штрафи. Питання грошей торкається багатьох сфер життя, тому для людини, яка хоче розмовляти англійською навіть просто на побутовому рівні повинна мати певний багаж слів, що стосується фінансів.

Як сказати гроші англійською? А як буде заробітна плата? Потрібен банкомат?

Отож поговоримо про money(гроші)! Кожна країна має свою currency(валюту). Наприклад, у США - це dollar(долар), у Об'єднаному королівстві - sterling(стерлінг), а у більшій частині Європи - euro(євро). Ми можемо exchange money(обміняти гроші) і назвати це currency exchange(обміном валют).

Існує дві форми грошових одиниць у вигляді готівки(cash) 

1️⃣notes - купюри

2️⃣coins - монети

Проте ми можемо мати гроші на нашому bank account(банківському рахунку) і для того, щоб withdraw/draw out some money(зняти гроші), нам потрібно піти до ATM(банкомата) або ж банку. Перед цим не забудьте to check(перевірити) ваш рахунок.


Salary vs wage?🤓

Щоб мати гроші, потрібно мати роботу, на якій ми отримуватимемо заробітну плату. Salary і wage вказують на вид оплати праці, але вони використовуються в різних ситуаціях.

💰 Salary зазвичай використовується для позначення оплати праці на постійній або місячній основі. Це сума грошей, яку працівник отримує щомісяця за свою роботу, незалежно від кількості відпрацьованих годин.
▪️ She receives a monthly salary as a software engineer. (Вона отримує щомісячну зарплату як програміст програмного забезпечення).

💰 Wage вказує на оплату праці, яка розраховується за годину або за одиницю виконаної роботи. Це слово частіше використовується для позначення оплати тимчасової роботи або для тих, хто працює на парт-тайм або на погодинній основі.
▪️ He earns a good wage working at the construction site. (Він отримує хорошу заробітну плату, працюючи на будівництві).

Від того яка у нас заробітна плата залежить дуже багато. Існує чимала кількість фраз і виразів, що допоможуть вам описати свій фінансовий спосіб життя:
earn money/earn a fortune - заробляти гроші/заробляти майно

 • to make money - заробляти гроші
 • make a fortune - розбагатіти
 • to build up funds/savings - накопичувати кошти/заощадження
 • to get/receive a legacy - отримувати спадок
 • to leave an inheritance - залишати спадок
 • to live on a low salary - жити на низьку зарплату
 • to live on a fixed income - жити на фіксований дохід
 • live on a pension - жити на пенсію
 • to get a pension - отримувати пенсію
 • get into debt/financial difficulties - потрапити в борги/фінансові труднощі
 • (we) run out of money - у нас закінчуються гроші/у нас немає грошей
 • to incur/accumulate debts - накопичувати борги
 • to tackle/reduce/settle debts - вирішувати/зменшувати/сплачувати борги
 • to pay off - погашати

Do you need money?🤔

Якщо ми хочемо купити щось  але у нас недостатньо грошей, то можна save up for something(заощадити на щось). Також не відкидайте варіант покупки in installments(у розстрочку). Інколи гроші нам потрібні терміново, то у такому випадку ми можемо get a loan(взяти кредит) або ж позичити, але у такому випадку ви будете in debt(в боргу). У англійській мові є два головні слова для позначення цієї дії. 

Borrow і lend - це дієслова, які вказують на передачу чого-небудь в тимчасове користування. Однак вони використовуються у різних контекстах та вказують на різний напрям передачі.

💁‍♂️⬅️Borrow (позичати у когось) вказує на те, що людина отримує щось в тимчасове користування від іншої особи. 
▪️She asked to borrow my book for the weekend. (Вона попросила позичити їй мою книгу на вихідні).

💁‍♂️➡️Lend (позичати комусь) вказує на те, що людина передає щось в тимчасове користування іншій особі.
▪️I can lend you my umbrella for the day. (Я можу позичити тобі мій парасольку на день).

Не позичайте багато, тому що рано чи пізно вам доведеться to pay back(повертати гроші), оскільки ви їх owe(бути винним/заборгувати).

Гроші - це насправді інструмент для задоволення наших потреб. За умови, що вони у нас є, ми can afford to buy something(ми можемо дозволити собі купити щось). Іноді ми витрачаємо занадто багато грошей. Ми можемо їх spend(витрачати) на щось корисне, або ж waste(марнувати/витрачати) на якісь непотрібні речі. Насправді існує дуже багато варіантів того, як ми можемо скористатися грошима:

 • to invest/put your savings in - інвестувати/вкладати свої заощадження в 
 • to pay (in) cash - платити готівкою
 • to pay by a credit card/debit card - платити кредитною карткою/дебетовою карткою
 • to pay by check - платити чеком
 • make a short-term/long-term investment - робити короткострокові/довгострокові інвестиції 
 • to give/pay/leave a deposit - давати/платити/залишати депозит
 • to withdraw from bank account/savings account - знімати з банківського рахунку/скарбнички
 • to lash out (10 000$) on something - “вивалити” (10 000$) на щось

Платив, плачу, платитиму…🥵

💵Fare (тариф, вартість проїзду):

Fare вказує на ціну або вартість проїзду на транспорті, яку потрібно сплатити за його використання.
▪️The bus fare has increased by 10%. (Тариф на автобус підвищився на 10%).

💵Fee (плата):

Fee - це сума грошей, яку слід сплатити за певну послугу або право користування якимось послугами (навчання, вхід, медичні послуги).
▪️ The entrance fee to the museum is $10. (Вхідна плата в музей становить 10 доларів).

💵Receipt (квитанція, чек):

Receipt - це документ, який підтверджує отримання платежу чи товару.
▪️ Please keep the receipt as proof of purchase. (Будь ласка, зберігайте квитанцію як підтвердження покупки).

💵Discount (знижка):

Discount - це зменшення ціни товару або послуги, зазвичай відсотковою часткою.
▪️ There is a 20% discount on all items this weekend. (Цих вихідних на всі товари діє знижка 20%).

💵Fine (штраф):

Fine - це сума грошей, яку слід сплатити як покарання за порушення правил чи законів.
If you park in a no-parking zone, you may receive a fine. (Якщо ви припаркуєтеся в зоні без парковки, ви можете отримати штраф).

💵Ticket (квиток):

Ticket - це документ, що дає право на вхід або проїзд на транспорті або на захід.
▪️I bought a ticket for the concert yesterday. (Я купив квиток на концерт вчора).

💵Account (рахунок):

Account вказує на суму грошей, яка зберігається або виводиться з банківського або фінансового рахунку.
▪️I need to check my bank account to see if the payment went through. (Мені потрібно перевірити свій банківський рахунок, щоб переконатися, що платіж пройшов).

💵Bill (рахунок за послуги, чек):

Bill вказує на висування рахунку за надані послуги чи товари.
▪️ The waiter brought the bill after we finished our meal. (Офіціант приніс рахунок після того як ми пообідали).

💵Tax (податок):

Tax - це обов'язковий платіж до бюджету, який зазвичай встановлюється на підставі доходів чи вартості товарів і послуг.
▪️The government collects income tax to fund public services. (Уряд збирає податок на доходи для фінансування громадських послуг)

💵Charge (плата):

Charge визначає суму грошей, яку слід сплатити за певну послугу чи товар.
▪️ The restaurant added a service charge to the bill. (У ресторані додали плату за обслуговування до рахунку).

Висновок

Узагальнюючи, можна сказати, що вивчення англійської мови в контексті фінансів  є дуже важливим як і на побутовому, так і професійному рівні. Вміння використовувати відповідну лексику полегшує спілкування та відкриває нові можливості для особистого й кар'єрного зростання, а англійська мова дуже багата на різні вирази, що дуже влучно описують гроші, фінансові проблеми. Ми сподіваємося, що наша стаття була для вас корисною і допоможе вам у вирішення ваших питань, що стосуються грошей!

Наш блог