Неправильні дієслова

Ні для кого не секрет, що англійська складна і багатогранна🤓! У дуже багатьох учнів очі вилазять на лоба, коли ви починають все більше і більше пізнавати її різнобічність, особливо після вивчення Past Simple та ряду перфектних часів. І звісно ми маємо на увазі неправильні дієслова.

Що ж такого "неправильного" у цих дієсловах🤔?

Насправді все більше, ніж просто! Зазвичай для того, щоб утворити Past Simple чи якийсь із перфектних часів ми додаємо закінчення -ed до головного дієслова. Наприклад,

▪️ I returned the book that I borrowed yesterday, don't you remember?

▪️ I have finished my homework, so let's go.

Проте є ряд дієслів, які утворюються трошки іншим чином (неправильним), який пояснити тяжко або неможливо. Їхні форми склалися історично і їх "просто" потрібно завчити😅. Саме ця група дієслів називається неправильною, або як можна її назвати ще - особливою. Таких слів у англійській мові близько 200 і, на жаль, вони є одними з найважливіших і найпобутовіших...

▪️ He took a long walk in the park. (take ➡️ took )

▪️ My car has broken down so I can't give you a lift. ( break ➡️ broken )

▪️ I drove to work this morning. ( drive ➡️ drove )

А їх точно потрібно вчити і де вони взагалі вживаються?🥵

Оскільки всі ці дієслова є побутовими, то використовувати вам їх доведеться беззаперечно. Взагалі існує три форми таких дієслів:

1. Базова форма (base form): слово не містить ніяких закінчень або просто стоїть в інфінітиві. (sing, break, learn...)

2. Минула форма (past form): ця форма використовується для будь-яких завершених дій в минулому, простіше кажучи, для утворення Past Simple. 

▪️ Yesterday, I woke up early, had breakfast with my family, and then drove to the beach, where I swam in the cool, refreshing water and built a sandcastle in the warm afternoon sun☀️.

wake ➡️ woke

have ➡️ had

drive ➡️ drove

swim ➡️ swum

build ➡️ built

3. Форма дієприкметника минулого часу (past participle form): незважаючи на цю страшну назву, у народі цю форму називають просто - "третя колонка". Вона використовується для утворення часових форм типу Perfect, а також для вираження дієприкметників чи дієприслівників😉.

▪️ By the time I arrived at the party, everyone had already eaten all the pizza. (Past Perfect)

▪️ He wanted to learn all the words written in that book. (дієприкметник: ... to learn all the words written in... - вивчити всі слова, написані у ...)

▪️ Having broken the vase, he quickly tried to repair it before anyone noticed. (дієприслівник: having broken - зламавши)

А як знати, які дієслова правильні і які ні🙄?

Усі неправильні дієслові зібрані у таблицю неправильних дієслів, де вони розміщені за алфавітним порядком. У ній є три колонки, які відповідають за три форми неправильного дієслова (якщо є четверта, то це переклад). Спочатку від кількості всіх цих слів очі починають розбігатися, але якщо придивитися уважніше, то можна проспостерігати певні закономірності та розділити дієслова на певні групки, які значно полегшать вивчення усіх неправильних форм🙃.

1. Форми-близнюки

У цій групі все дуже просто, адже всі форми ідентичні.

Ми хотіли б звернути вашу увагу на підступне дієслово read, адже не зважаючи на те, що всі три форми однакові, вони вимовляються по-різному: базова форма вимовляється як [ri:d], тоді як дві інші - [red]. Дієслово wet має два варіянти форм: wet - wet - wet та wet - wetted - wetted. Воно означає “намочити”, проте у першому випадку воно означає, що не особа виконала цей процес, а якийсь зовнішній фактор (наприклад, дощ), а другий варіянт використовується, коли ми хочемо наголосити, що саме хтось намочив щось.

▪️ I've wet my shoes. (Я намочив взуття, бо падав дощик)

▪️ I've wetted my clothes. (Я намочив одяг випадково/бо хочу попрати)

2. Група EN 

Ця група характеризується наявністю частою закономірністю у минулій формі закінчення …o…e та постійним закінченням …en у past participle form.

3. Група "Ау"

У цій групі простежується постійне чергування літер “i” у базовій формі (зазвичай), “a” та “u” у минулій та перфектній формі відповідно. Цю закономірність можна назвати українським вигуком “Ау”

4. Група T-shirt

У минулій та past participle формах дієслова цієї групи обов’язково з’являється або присутня літера T у кінці слів і вони здебільшого збігаються.

Слова позначені зірочкою* мають два варіянти утворення форм: перший наведений у таблиці, а другий - ed. Однак особливі форми вживаються у British English, а закінчення -ed в American, хоча британці теж часто користуються саме таким закінченням у цих дієсловах.

▪️ The flowers in the garden smelled lovely (American).

▪️ She smelt the delicious aroma of freshly baked bread (British).

5. Група "Економія на буквах"

Як зрозуміло з назви у цій групі у неправильних формах букв буде ставати менше (саме голосних). Найчастіше на місці подвоєнь одна літера випадає.

6. Група 3О (ORN, OWN, OUND)

7. Усі інші

8. Lie vs Lay

Наш блог