Present tenses: теперішній час в англійській мові

Що ж, тепер і цей час настав! А який саме? Звісно ж, теперішній!😃

Теперішні часи - це база, грунт, основа для вивчення будь-якої мови. Як ви скажете, що зараз робите домашнє завдання з англійської? А як ви скажете, що у вас урок щовівторка? Ось зараз і дізнаєтесь. Тож приготуйтеся, адже інформації буде багато✍️

Той самий Present Simple

Present Simple - час, з якого розпочинається шлях кожного студента англійської. Present Simple використовується для звичних нам дій у теперішньому часі. Давайте ще раз із них розберемося і поставимо всі крапки над і.

Structure🛠
 • I/We/You/They + Verb

He/She/It+ Verb+s/es

Examples: 

I love learning English. - Я люблю вивчати англійську.

She loves learning English. - Вона любить вивчати англійську.

 • I/We/You/They + Do not (don’t) + Verb

He/She/It + Does not (doesn’t) + Verb

Examples: 

We don’t think it’s good for us. - Ми не думаємо, що це добре для нас.

He doesn’t think it’s good for us. - Він не думає, що це добре для нас.

      ?    Do + I/We/You/They + Verb

           Does + He/She/It + Verb

Examples: 

Do I know you? - Я тебе знаю?

Does she know you? - Вона тебе знає?

❗Пам’ятаємо, що замість it та they можемо використовувати різні об’єкти, а замість he, she ти they імена людей (або тварин). It використовуємо для всього неживого в однині, he та she тільки для людей або власних домашніх улюбленців також в однині. They для живого і неживого в множині. 

Usage⚙️
 1. Regular actions🚶🏻‍♂️ - дії, які повторюються у теперішньому часі і мають будь-яку регулярність. Слова маркери: every day/month/year, usually, always, never, sometimes.

I have an English lesson every Tuesday. - Я маю урок англійської щовівторка.

Alice doesn’t work on Wednesdays. - Еліс не працює по середах.

 1. General facts 🌐- загальновідомі факти.

Ice cream melts in the sun. - Морозиво тане на сонці.

The Earth goes round the Sun. - Земля крутиться навколо сонце.

 1. Stories and jokes 📚- переказ історій із минулого або анекдотів. Часто при переказі використовуємо теперішні, хоча маємо на увазі, що події відбулися у минулому.

Here I am sitting in the pub when this guy comes up to a random girl and asks whether she has met Ted. - Ось я сиджу у пабі, коли цей хлопець підходить до незнайомої дівчини і питає чи вона знайома з Тедом.

 1. Headlines🗞 - заголовки новин. Тут, як і в минулому пункті, маємо на увазі, що події вже відбулися, хоча виражаємо їх у теперішньому часі.

International flight plane crashes in Morocco. - Літак міжнародного рейсу розбився в Марокко.

The tsunami in Japan takes down several hundred buildings. - Цунамі в Японії зносить декілька сотень будівель.

А що тоді Present Continuous?

На відміну від Present Simple, Present Continuous хоч і теж є теперішнім часом, але використовується для дій, які відбуваються просто зараз. Розглянемо його детальніше:

Structure🛠
 • I + am + Verb+ing

We/You/They + are + Verb+ing

He/She/It + is + Verb+ing

Examples: 

We are waiting for you. - Ми чекаємо на тебе.

He is waiting for you.  - Він чекає на тебе.

 • I + am not + Verb+ing

We/You/They + are not (aren’t) + Verb+ing

He/She/It + is (isn’t) + Verb+ing

Examples: 

I am not lying. - Я не брешу.

She is not lying. - Вона не бреше.

     ?    Am + I + Verb+ing

Are + We/You/They + Verb+ing

Is + He/She/It + Verb+ing

Examples: 

Are you leaving? - Ти йдеш?

Is she leaving? - Вона йде?

Usage⚙️
 1. Actions in the moment of speaking🔔 - дії, що відбуваються просто зараз поки ми розмовляємо. Слова маркери: now, at the moment. 

I can’t talk to you right now. I am trying to park a car. - Я не можу зараз розмовляти. Я паркуюсь.

I can hear that you are not telling me everything. - Я чую, що ти мені не все кажеш.

 1. Changing situations 📉- дії, коли ситуація поступово змінюється. Часто використовується із словами get, become, rise, fall, change, start, improve, begin.

The masks and sanitisers sales are falling down. - Прожажі масок і санітайзерів падають.

It’s getting dark. We should go. - Темнішає. Нам варто йти.

 1. Temporary actions ⏳️- дії, які носять тимчасовий характер. Слова маркери: for, during, currently.

James is staying with us for the whole summer. - Джеймс залишається у нас на ціле літо.

I am living in Spain currently, but I am thinking of moving to Italy. - Наразі я мешкаю в Іспанії, але думаю над тим, щоб переїхати до Італії.

 1. Actions in progress🧪 - схожий на попередній пукт. У цьому випадку дії будуть розтягнуті у часі, але при цьому вони не обмежуються моментом розмови.

We are repainting the bedroom. Can you help us this weekend? - Ми перефарбовуємо спальню. Можеш допомогти нам на вихідних?

Carla is searching for a job. No luck yet. - Карла шукає роботу. Поки не щастить.

Statives🗻

Є в англійський таких вид дієслів як stative verbs. Особливість цих дієслів полягає у тому, що вони зазвичай не використовуються у часах Continuous, а якщо і використовуються, то із зміною значення. До таких дієслів належать:

👀Senses: see, taste, hear, smell.

❤️‍🔥Feelings: love, hate, like, dislike.

👻Possession: have, own, possess, involve, include.

🧠Mental state: know, understand, believe, doubt, forget.

📏Size/Weight/Cost: weigh, cost, measure, fit

Well, на цьому все. Авжеж, у цих часах ще досить багато функцій, але вони переважно стосують майбутнього. Так само це й не всі часи групи Present. Але тут однієї статті не вистачить, а то і до двох. Тож, залишайтеся із нами,

Наш блог