Розділові знаки

В англійській мові, як і в українській, звісно ж використовуються розділові знаки та існують свої правила пунктуації, які значно відрізняються від правил, які ми застосовуємо для рідної мови.

Спершу розберемось, що вважають знаками пунктуації, та які вони мають назви:

 • Кома — Comma
 • Крапка — Period
 • Крапка з комою — Semicolon
 • Двокрапка — Colon
 • Три крапки — Ellipses (or ellipsis)
 • Знак питання — Question mark
 • Знак оклику — Exclamation mark
 • Апостроф — Apostrophe
 • Лапки — Quotation marks

До деяких з них, використовуються такі ж самі правила, як і в українській мові, але все ж з певними уточненнями. Щодо, наприклад, вживання коми - тут існує багато правил, ня які варто звернути увагу👇

📌Кома

У більшості мов кома використовується для позначення інтонаційної паузи на письмі, яка є коротшою за паузу, позначену крапкою. 

Кому вживаємо в таких випадках:

 • Перерахування

При перерахуванні однорідних членів речення, відокремлюємо їх комою одна від одного, наприклад:

The new girl was cute, pretty, nice. 

Jane came home, locked the doors, changed her clothes, and went to sleep. 

 • Перерахування із сполучником ‘і’

Часто,  у кінці перерахувння ми вживаємо сполучник ‘і’ - ‘and’, а щоб не плутатись між різними сполучниками, перед таким кінцевим ‘і’ можемо поставити кому, наприклад:

The new girl was cute, pretty, nice, and mysterious. 

We went out and ordered some Caesar salad, fried chicken, fish and chips, and french fries. 

В останньому прикладі кома перед ‘and’ допомагає нам уникнути плутанини, адже так ми чітко бачимо, що перелічені 4 компоненти, а ‘fish and chips’ - це не дві різні, а одна страва. 

Таку кому називають 📌“Oxford comma” - кома, що використовується після передостаннього пункту в списку з трьох або більше елементів, перед «і» або «або»: ‘France, Italy, and Spain’. Хоча, якщо в реченні немає інших сполучників, така кома може і не ставитись: ‘France, Italy and Spain’. 

 • Cкладносурядні та складнопідрядні речення

В англійській теж існують такі види речень, але із власною специфікою, але кома в них теж ставиться, в таких випадках:

▪️перед сполучниками and (і, та), but (але), for (так як), or (чи)/nor (ані), so (тому), тощо

David went to sleep, and I stayed to clean up a little. 

◾Перед сполучниками who, that, which…, які додають інформацію до головного речення.

Lucy, who is my best friend, lives in the same apartment. 

Такі речення, що починаються із сполучників who, where, when, which та інших вважаються означальними підрядними реченнями. ❗Вони виділяють комами лише тоді, коли позначають додаткову інформацію до речення, у іншому випадку коми не ставляться

The man who robbed the bank was arrested. 

◾Після підрядного речення з if, when

У граматиці англійської мови окремо виносяться умовні підрядні речення, або conditionals. Ми впізнаємо їх за наявністю в підрядній частині сполучника if або when. Якщо таке підрядне речення стоїть на першому місці, то після нього ставиться кома

If it rains tomorrow, we will stay at home.

❗Якщо ж першим йде головне речення, кома не вживається

We will stay at home if it rains tomorrow. 

◾Існує ще одна граматична конструкція в англійській, яка завжди відокремлюється комою, це різновид питань, а саме tag question -  або питання ‘з хвостиком’. Про такі питання ми розповімо в одній із наступних статей. 

 • Відокремлення

Аналогічно до української, кома ставиться для відокремлення певних членів речення або ж зворотів, зазвичай додатків, вставних конструкцій або дієприкметникових зворотів, а також вставних слів та фраз, вигуків і звісно ж, прямої мови. 

 • Дата

Цьому правилу немає відповідника в рідній мові, адже англійською дати на письмі вказуються зовсім по іншому. Таким чином кома ставиться між числом та роком, а якщо це не кінець речення, то і після року:

I was born on the 5th of October, 2001. 

October 5, 2001, is the day I was born. 

📌Крапка

Основне вживання крапки, це звісно ж кінець (розповідного) речення.

Проте варто знати ще декілька випадків вживання крапки в англійській🔻

 • Абреваітури

В англійській мають місце скорочення, яких ми не вживаємо українською, як от etc., a.m., p.m., i.e. та інші, і всі вони пишуться з крапкою 

❗АЛЕ Крапка не ставиться в акронімах: NATO , UNESCO , EU , FBI…

🔸Додатково, вживання крапки в абревіатурах залежить також і від варіанту мови, адже в таких акронімах як Mr, Mrs, Ms, Dr, St крапка не ставиться, якщо це британська англійська, а в американському варіанту - крапка присутня. 

 • Числа

Існує також інший вид крапки, що вживається при написанні чисел, а саме - дробів, або ж не цілих чисел, таку крапку називають point.

Візьмемо до прикладу число π - 3.14 - three point one four
А коли говоримо про суму грошей, використовуємо сполучник ‘і’: 8.48$ eight dollars and forty-eight cents. 

📌Крапка з комою 

Вживання крапки з комою таке ж як і в  українській мові, вживається для передачі довшої паузи (довшої паузик від коми, але коротшої від крапки), або ж для відокремлення декількох незалежних речень у складносурядному реченні, особливо якщо незалежні речення вде містять в собі коми. 

The sun was shining brightly in the sky, the birds were chirping in the trees; but the people on the beach were enjoying the calm, listening to the sound of the waves.

📌Двокрапка, трикрапка

Правила вживання цих знаків пунктуації теж ідентичні до українських.

🔸Двокрапка вживається для перелічення, списку певних предметів, при цьому пояснюючи попереднє слово
My mom wrote this grocery list: bread, milk, a dozen eggs, goat cheese, cucumbers and dark chocolate.

🔸Трикрапка вживається щоб виразити паузу та незакінченість речення, або ж коли взята лише частина із цілої цитати. Трикрапка може ставитись в кінці, та (рідше) на початку речення. 

📌Знак питання та знак оклику

Тут правила теж сильно не відрізнятимуться🔻

🔸Знак питання ставиться в кінці питальних речень. У речення із вставками прямої мови знак питання ставиться не в кінці всього речення, а після частини до якої відноситься. При непрямій мові знак питання не ставиться.

🔸Знаr оклику вживається в кінці окличних речень. Бувають також випадки, коли при письмі знак оклику ставлять посеред речення в дужках (!) щоб наголосити на окремому слові, або ж виразити певні емоції.

She was standing on the stairs in a gorgeous (!) black dress. 

📌Апостроф

Апостроф в англійській мові стоїть всередині слова, але зовсім відрізняється від українських випадків вживання апострофа, тут їх два:

 • Possessive  ‘(s)

Для утворення присвійної форми, в англійській додають закінчення s до іменника, відділяючи його апострофом: Anna’s bag, Kate’s pen, etc.

 • Скорочення

Апостроф також вживається при скороченнях або пропущених літерах: Let’s go, you’re, it’s, don’t, etc.

📌Лапки

Знову, як і в українській, лапки використовуються для передачі прямої мови, цитат, та назв (книг, фільмів, мюзиклів, назв окремих розділів, серій, пісень тощо).

Тут важливо знати про взаємодію лапок із іншими розділовими знаками🔻

 • У прямій мові чи цитатах крапка та кома ставиться всередині лапок, а не після них, ❗АЛЕ у британській англійській можуть зустрічатись обидва варіанти.
 • Знак питання та знак оклику ставляться всередині лапок(якщо стосуються прямої мови чи цитати, а не всього речення), після такої прямої мови кома чи крапка ставитись не буде.

🔸Також вживають лапки подвійні “” та одинарні ‘’ . Подвійні лапки - основні та стандартні, які постійно вживаються, одинарні ж лапки використовуються, якщо потрібно подати цитату/пряму мову всередині цитати/прямої мови.

Ще, англійці люблять вживати лапки для позначення прихованого сенсу або сарказму, як от “I got to work on Christmas Day, my boss is “the best” - Мені доведеться працювати на Різдво, мій бос ‘найкращий’

У англійській існують ще декілька розділових знаків, як

 • Круглі дужки — parenthesis
 • Квадратні дужки — brackets
 • Тире — dash
 • Дефіс — hyphen

і вони теж мають свої правила вживання. Проте крапка, кома та інші розділові знаки про які ми розповіли у цій статті вважаються основними. Правила пунктуації необхідно знати для якісного рівня письма, особливо якщо вам часто доводиться писати офіційні робочі листи. Сподіваємось ця стаття стане вам у нагоді для таких випадків🧡

Наш блог