Слова та фрази для Writing

Вивчення англійської мови — це захоплюючий процес, який включає в себе чималу кількість різноманітних аспектів, одним з яких є письмо✍️

У нас уже була стаття про те, як покращити writing, проте сьогодні ми поговоримо про слова-ввідники , які можуть робити ваше письмо більш ефективним та структурованим. 

Одним із ключових елементів є використання лексичних одиниць, що відіграють важливу роль у підтримці логічного ходу ваших ідей та думок. 

У цій статті ми розглянемо різні категорії таких слів і фраз, які допоможуть вам поліпшити ваше письмо та зробити його більш зрозумілим та лаконічним.

▶️Початок твору

Це одна з найважливіших його частин, де ви маєте можливість завоювати увагу свого читача. Правильно побудований вступ може відкрити двері до захопливого світу вашої думки і зацікавити читача відразу. 

1️⃣ Використовуйте питання - почніть своє есе цікавим питанням, яке викличе цікавість та занурить читача відразу в глибину вашої теми. Також використовуйте запитання, що спонукають читача до роздумів. Можна застосувати риторичне запитання. Наприклад:

◾What if ...? - Що якщо ...?

◾Have you ever + V3/Ved ... - Ви коли-небудь ...?

2️⃣ Почніть з короткої історії - ніщо не цікавить людину так, як захоплива історія. Поділіться реальним випадком, який стосується вашої теми. Це не лише приверне увагу, а й покаже читачеві, що у вашому творі дійсно частинка вас.

3️⃣ Використовуйте цікаві факти або статистику - один із способів вразити читача - це надати цікаві факти або статистику, пов'язану з темою. 

◾This essay will explore/examine/discuss… - У цьому есе я досліджую/аналізую/обговорюю....

◾In this essay, I will analyze… - У цьому есе я проаналізую...

◾Experts agree that… - Експерти сходяться на думці, що...

◾There are many ways to… - Існує багато способів... 

◾Would you believe that… - Чи могли б ви повірити, що...

◾It's an accepted fact that... - Це загальноприйнятий факт, що...

◾It's may be difficult to believe that… - Може бути важко повірити в те, що...

Текст - це не просто слова; він є спробою автора поділитися своїми ідеями, переконати читача та вплинути на його розуміння світу навколо. Аргументи в творі грають важливу роль, надаючи переконливість, впевненість.

▶️Розвиток аргументації

◾The first aspect to point out is that… - Перший аспект, на який слід звернути увагу, - це…

◾Let us start by considering the facts. - Почнемо з розгляду фактів.

◾The novel portrays, deals with, revolves around… - Роман зображує, стосується, обертається навколо...

◾Central to the novel is… - Центральне місце в романі займає...

◾The character of ... embodies/ epitomizes… - Персонаж ... втілює/ уособлює…

◾Furthermore, one should not forget that… - Крім того, не слід забувати, що...

◾In addition to… - На додаток до...

◾Moreover… - Більше того...

◾It is important to add that… - Важливо додати, що...

◾Firstly,…/ Secondly,…/ Finally,… (зверніть увагу на кому після всіх цих вступних слів) - По-перше, .../ По-друге, .../ На останок, ...

◾As a final point… - І наостанок...

◾The first argument suggests that… whilst the second suggests that… - Перший аргумент свідчить про те, що... а другий - що...

◾There are at least ... points to highlight. - Існує щонайменше ... пунктів, на які слід звернути увагу.

Інколи потрібно також показати іншу сторону аргументу, для цього можна використати (відмінна характеристика):

◾Nevertheless … - Тим не менш…

◾Yet … - І все ж…

◾Despite that … - Не зважаючи на це…

◾In contrast … - На противагу…

◾On the contrary … - На противагу …

◾However … - Проте…

◾Instead … - Натомість…- 

◾Still … -Все ж…

◾Although … - Хоча…

◾Rather … - Швидше …

◾Notwithstanding … - Незважаючи на ...

◾It would also be interesting to see… - Було б також цікаво подивитися...

◾One should, nevertheless, consider the problem from another angle. - Варто, однак, розглянути проблему під іншим кутом.

◾On the one hand, …. on the other hand… - З одного боку, .... з іншого боку...

◾If on the one hand it can be said that… the same is not true for… - Якщо з одного боку можна сказати, що..., то цього не можна сказати про...

◾Equally relevant to the issue are the questions of… - Не менш дотичними до проблеми є питання...

Використовуйте певні фрази для того, щоб показати читачеві, що два поняття схожі між собою (спільна характеристика):

◾Similarly… - Так само…

◾In the same way … - Так само…

◾Along those lines … - Так само…

◾Likewise … - Так само…

◾Again … - Знову…

▶️Доповнення.

Коли ж одного речення недостатньо, щоб повністю пояснити вашу думку, можна додати слова зв’язки  і до з’єднати їх: 

◾Additionally … - Крім того...

◾Moreover … - Більше того…

◾Furthermore … - Більше того…

◾Even more important … - Ще важливіше…

◾Just as important … - Так само важливо…

◾Also … - А ще…

При написанні будь-якого твору, чи то есе, статті, чи художнього оповідання, важливим елементом є використання прикладів. Це не лише робить текст більш доступним і зрозумілим для читача, але і додає переконливості та конкретності до висловлювань автора.

◾Specifically ... - А саме... 

◾To illustrate ... - Щоб проілюструвати..

◾For example ... - Наприклад... 

◾Consider the [case/example] of ... - Розглянемо [випадок/приклад] ...  

◾This is evidenced by ... - Про це свідчить ...

◾For instance ... - Наприклад ...

◾We can see this in ... - Ми бачимо це в ...

Дуже важливим є пояснення причин, що сприяє розумінню теми або ідеї, яку автор хоче передати. Це особливо необхідно в аргументативних або інформативних творах, де автор прагне переконати читача у своїй точці зору або передати конкретну інформацію. Пояснення причин може висвітлити логіку авторського мислення та допомогти читачу легше прийняти представлену інформацію.

◾Therefore … - Тому... 

◾This means that … - Це означає, що...

◾Hence … - Отже...

◾For this reason … - З цієї причини...

◾Due to … - Через/Завдяки ...

◾Accordingly … - Відповідно ... 

◾That is why … - Тому ...

◾As a result … - В результаті …

Якщо ви цитуєте чужу ідею чи інформацію, наприклад, у наукових роботах, то використовуйте ці фрази на початку речення перед цитатою або концепцією з іншого твору:

◾According to … - Згідно з … 

◾Based on the findings of …- На підставі висновків ...

◾As seen by … - Як видно з ...

◾As explained by … - Як пояснив ...

◾With regards to … - Що стосується ...

▶️Висновки та підсумки

Висновки та підсумки не містять нової інформації, але є дуже важливим елементом будь-якого твору. Коли ви пишете висновок, пам'ятайте про фрази, що дають читачеві зрозуміти, що ви збираєтеся "закруглятися": 

◾All in all ... - Загалом...

◾In short ... - Коротше кажучи...

◾To wrap things up ... - Підводячи підсумки...

◾By and large ... - За великим рахунком...

◾Putting it all together ... - Підводячи підсумки...

◾In conclusion ... - На закінчення...

◾To review ... - Підбиваючи підсумки...

◾Overall ... - В цілому ...

◾To summarize ... - Підбиваючи підсумки...

◾On the whole ... - В цілому ...

◾All things considered ... - Враховуючи все ...

◾In summary ... - На заключення ...

◾The arguments we have presented… suggest that…/ prove that…/ would indicate that… - Наведені нами аргументи... свідчать про те, що.../ доводять, що.../ вказують на те, що...

◾From these arguments one must…/ could…/ might… conclude that… - З цих аргументів можна.../ можна було б.../ можна було б... зробити висновок, що...

◾All of this points to the conclusion that… - Усе це дає підстави для висновку, що...

◾To conclude… - Отже, можна зробити висновок, що...

У цій статті ми розглянули різноманітні слова та фрази, які можуть ефективно використовуватися для покращення якості написання творів. 

Застосування різноманітних лексичних засобів допомагає зробити текст виразнішим, надаючи йому емоційність та глибину. 

Ключовими елементами успішного використання слів є розуміння їхнього контексту, точне відтворення власних думок та вміння використовувати їх відповідно до мети написання.

 Пам'ятайте, що слова - це могутній інструмент, і їхня уважна вибірковість може значно збагатити та зміцнити будь-який твір!💙

Наш блог