Словотворення - Word Formation

Англійська мова славиться своєю різноманітністю та гнучкістю, завдяки яким її носії можуть створювати нові слова та розширювати активний словниковий запас. Вивчення технік словотворення в англійській мові є цікавим та корисним завданням для тих, хто прагне краще розуміти мовну структуру та володіти багатшим словником. У цій статті ми розглянемо основні методи словотворення в англійській мові та надамо приклади для кожного з них.

1️⃣Додавання Префіксів

Додавання префіксів - це часто використовуваний метод словотворення в англійській мові для зміни значення слів. Префікс- це частина слова, яка додається до початку слова, щоб надати йому нового значення. Ось кілька прикладів додавання префіксів та їхніх значень:

Un- (не-, від-, проти-):

 • happiness (щастя): unhappiness (нещастя)
 • known (відомий): unknown (невідомий)
 • friendly (дружній): unfriendly (недружній)

Re- (повторно, знову):

 • do (робити): redo (переробити)
 • connect (з'єднувати): reconnect (перепідключити)
 • write (писати): rewrite (переписати)

Dis- (звільнювати від, проти, не:

 • agree (погоджуватися): disagree (не погоджуватися)
 • obey (слухатися): disobey (не слухатися)
 • satisfy (задовольняти): dissatisfy (незадовольняти)

Mis- (помилково):

 • understand (розуміти): misunderstand (неправильно розуміти)
 • take (брати): mistake (помилка)
 • calculate (рахувати): miscalculate (помилково рахувати)

Pre- (перед, раніше):

 • view (перегляд): preview (передпоказ)
 • order (замовлення): preorder (передзамовлення)
 • pay (оплата): prepay (оплачувати наперед)

Anti- (проти, анти):

 • virus (вірус): antivirus (антивірус)
 • social (соціальний): antisocial (антисоціальний)

Over- (перевищення, надмірність):

 • load (навантаження): overload (перевантаження)
 • confident (впевнений): overconfident (надмірно впевнений)

Super- (надзвичайний, вищий рівень):

 • natural (природний): supernatural (надприродний)
 • hero (герой): superhero (супергерой)
 • power (сила): superpower (суперсила)

Under- (під, менший рівень):

 • estimate (оцінювати): underestimate (недооцінювати)
 • develop (розвивати): underdeveloped (недорозвинений)

Bi- (двa, подвійний):

 • cycle (цикл): bicycle (велосипед)
 • weekly (щотижневий): biweekly (дворазовий за тиждень)
 • annual (щорічний): biannual (двічі на рік)

2️⃣Додавання Суфіксів

Суфікси - це частини слова, які додаються до його кінця для створення нових слів або зміни частини мови.Додавання суфіксів - це один з популярних способів словотворення в англійській мові, який допомагає змінювати значення слів та їхню граматичну категорію.

-er (людина, яка робить щось):

 • teach (вчити): teacher (вчитель)
 • sing (співати): singer (співак)
 • write (писати): writer (письменник)

-ing (форма дієслова в теперішньому часі):

 • read (читати): reading (читання)
 • swim (плавати): swimming (плавання)
 • listen (слухати): listening (слухання)

-ful (повний чогось, насичений):

 • beauty (краса): beautiful (красивий)
 • wonder (диво): wonderful (дивовижний)
 • taste (смак): tasteful (смачний)

-less (позбавлений):

 • help (допомога): helpless (безпомічний)
 • fear (страх): fearless (безстрашний)
 • home (дім): homeless (бездомний)

-ly (для утворення прислівників):

 • quick (швидкий): quickly (швидко)
 • happy (щасливий): happily (щасливо)
 • slow (повільний): slowly (повільно)

-ness (стан, якість):

 • kind (добрий): kindness (доброта)
 • happy (щасливий): happiness (щастя)
 • weak (слабкий): weakness (слабкість)

-able/-ible (здатний до, можливий):

 • accept (приймати): acceptable (прийнятний)
 • understand (розуміти): understandable (зрозумілий)
 • count (рахувати): countable (злічуваний)

-ment (результат, дія, стан):

 • enforce (зміцнювати): enforcement (зміцнення)
 • develop (розвивати): development (розвиток)
 • adjust (налаштовувати): adjustment (налаштування)

-ship (статус, стан, група):

 • friend (друг): friendship (дружба)
 • member (член): membership (членство)
 • owner (власник): ownership (власність)

3️⃣Складання Слів

Складання слів - це метод, при якому два чи більше слова поєднуються, щоб створити нове слово зі специфічним значенням. Ось приклади:

 • toothbrush (зубна щітка):

зуб (tooth) + щітка (brush) = toothbrush (зубна щітка)

 • bedroom (спальня):

ліжко (bed) + кімната (room) = bedroom (спальня)

 • raincoat (дощовик):

дощ (rain) + плащ (coat) = raincoat (дощовик)

 • toothpaste (зубна паста):

зуб (tooth) + паста (paste) = toothpaste (зубна паста)

 • lighthouse (маяк):

світло (light) + будинок (house) = lighthouse (маяк)

 • sunglasses (сонцезахисні окуляри):

сонце (sun) + окуляри (glasses) = sunglasses (сонцезахисні окуляри)

4️⃣ Зміна частини мови або Конверсія

Зміна частин мови - це інший цікавий метод словотворення в англійській мові, при якому слова змінюють свою частину мови

 • answer (дієслово) - an answer (іменник):

She will answer the question. (Вона відповість на питання.)

I'm still waiting for an answer. (Я все ще чекаю на відповідь.)

 • order (дієслово) - an order (іменник):

He will order a pizza for dinner. (Він замовить піцу на вечерю.)

The waiter took our order. (Офіціант прийняв наше замовлення.)

 • visit (дієслово) - a visit (іменник):

We plan to visit the museum. (Ми плануємо відвідати музей.)

Their visit was enjoyable. (Їхнє відвідування було приємним.)

 • dance (дієслово) - a dance (іменник):

They love to dance at parties. (Вони люблять танцювати на вечірках.)

The dance performance was spectacular. (Вистава танцю була вражаючою.)

 • sing (дієслово) - a song (іменник):

She likes to sing in the choir. (Вона любить співати в хорі.)

He wrote a beautiful song. (Він написав гарну пісню.)

 • play (дієслово) - a play (іменник):

The children play in the park. (Діти грають в парку.)

We watched a play at the theater. (Ми дивилися виставу в театрі.)

 • swim (дієслово) - a swim (іменник):

They often swim in the pool. (Вони часто плавають в басейні.)

After a hot day, a swim in the lake is refreshing. (Після спекотного дня, купання в озері освіжає.)

 • climb (дієслово) - a climb (іменник):

They plan to climb the mountain. (Вони планують піднятися на гору.)

The climb was challenging. (Підйом був випробуванням.)

5️⃣ Некласична конверсія

Якщо слово утворюється за допомоги некласичної конверсії, то відбуваються певні зміни: або змінюється наголос, або трохи змінюється написання. Погляньмо на приклади.

 • advice (порада) – to advise (радити)
 • transport (транспорт) – to transport (перевозити)
 • an increase (збільшення) - to increase (збільшувати)
 • a present (подарунок) – to present (презентувати, дарувати)

!Зверніть увагу, що у дієсловах, утворених від іменників, наголос падає на другий склад, тоді як у іменників наголос падає на перший склад.

6️⃣ Фразові дієслова

Фразові дієслова - це важлива частина англійської мови, яка допомагає виразити складні дії та взаємодії. Їхнє утворення включає в себе сполучення дієслова та одного або декількох інших слів, таких як прийменники, прислівники або прийменникові частки. Фразові дієслова використовуються для точного вираження дії та передачі нюансів у мовленні.

Основні види фразових дієслів

🔹Дієслово + Прийменник: Фразові дієслова цього типу включають дієслово та прийменник, які разом виражають певну дію або стан. Ось деякі приклади:

 • look after (піклуватися про): She looks after her younger brother.
 • think about (розмірковувати про): I often think about my future.
 • run into (натрапляти на): I ran into an old friend at the store.

🔹Дієслово + Прислівник: У цьому випадку до дієслова додається прислівник для вираження специфічних аспектів дії. Приклади:

 • speak up (говорити голосно): Please speak up; I can't hear you.
 • work out (тренуватися): I work out at the gym three times a week.
 • hurry up (поспішати): We need to hurry up or we'll be late.

🔹Дієслово + Прийменник + Об'єкт: У цьому типі фразового дієслова дієслово поєднується з прийменником та об'єктом, що розширює значення. Приклади:

 • give up (відмовлятися від): She gave up smoking last year.
 • look for (шукати): We're looking for our lost keys.
 • talk to (розмовляти з): I need to talk to the manager about this issue.

Висновок

Вивчення способів словотворення в англійській мові - це важливий крок для покращення вашого рівня мови, спілкування та розуміння текстів. Пам'ятайте, що це процес, який потребує часу та практики. Відкривайте нові слова, створюйте фрази та навчайтеся, використовуючи різні способи словотворення, щоб зробити вашу мову більш різноманітною та цікавою!

Наш блог