Tag questions

Щоб розширити ваші знання англійської мови та покращити рівень навичок спілкування, безумовно необхідно вивчати нові граматичні структури. Одним із таких елементів є tag questions або, українською, "хвостикові запитання". У минулій статті щодо типів питань ми розглядали загальні та спеціальні питання; а що ж таке tag questions і як вони допомагають удосконалювати комунікативні навички?

Tag questions - це короткі питальні частинки, які додаються в кінці розповідного речення, таким чином утворюючи запитання. Вони використовуються для того, щоб підтверджувати чи спростовувати інформацію, а також для надання виразності та підсилення ситуації. Такі питання можуть бути позитивними або негативними, залежно від основного речення.

Як утворюються tag questions?

Для того, щоб утворити хвостикове запитання, потрібно до розповідного речення додати допоміжне або модальне дієслово з заперечною часткою "not", а також відповідний займенник (зверніть увагу на те, що хвостик виділяється комою). Tag questions українською перекладаються фразою "...чи не так?" або "..,правда?". Наприклад:

▪️ Your brother lives in France, doesn't he? (Твій брат живе у Франції, чи не так?)Оскільки "lives" вжите у Present Simple, то ми використовуємо відповідне допоможне дієслово цього часу "does" у хвостику цього запитання.

▪️ You can swim, can't you? (Ти ж вмієш плавати, правда?)Якщо у реченні вживається модальне дієслово, ми повинні вжити саме його під час використання tag questions.

Проте заперечна частка не використовується у хвостику, якщо вона присутня у головному реченні або ж якщо у нашому запитанні присутні певні слова з негативною конотацією (never, hardly, seldom, rarely...). Наприклад:

▪️They aren't coming to the party, are they? (Вони не прийдуть на вечірку, чи не так?)

▪️You didn't like the movie, did you? (Тобі не сподобався фільм, правда?

▪️They hardly ever complain, do they? (Вони майже ніколи не скаржаться, правда ж?)

▪️She never forgets to lock the door, does she? (Вона ж ніколи не забуває замкнути двері, правда?)

Існують випадки, коли використання tag questions відрізняється від загального правила.

1️⃣I am ..,aren't I? I am late, aren't I?

2️⃣There is/There are .., isn't/aren't there?There're many restaurants in your city, aren't there?

3️⃣This is/That is ..,isn't it?That your car over there, isn't it?

4️⃣Everyone/Someone .., допоміжне дієслово + they?Everyone enjoyed the movie, didn't they?

Насправді ці хвостики також можуть вживатися з реченнями у наказовому способі, щоб впевнитись чи дія буде зроблена. Проте граматична структура таких речень досить своєрідна і самий хвостик ми можемо перекласти як "добре?":

▪️Let's..., shall we? Let's do this, shall we? (Зробімо це, добре?)

▪️Наказ.., will you?Open the window, will you? (Відкрий вікно, добре?)

Для чого використовуються Tag Questions🧐?

1️⃣По-перше, для того щоб підтвердити інформацію, яку ми вже знаємо чи чули. You like coffee, don't you? (Ти любиш каву, чи не так?)

2️⃣Спростування інформації: He isn't coming, is he? (Він не прийде ж, правда?)

3️⃣Для того, щоб нейтралізувати тон, поставити очевидне запитання: It's a beautiful day, isn't it? (Гарний день, чи не так?)He won't be late, will he? (Він ж не запізниться, правда?)

4️⃣Вираження невпевненості: She is a doctor, isn't she? (Вона лікар, чи не так?)You know the way, don't you? (Ти ж знаєш дорогу, правда?)

Як відповідати на хвостикові запитання?

Відповіді на tag questions можуть бути різними, залежно від того, чи основне речення позитивне або ж заперечне.

1️⃣Позитивні tag questions:

Якщо ви згодні з твердженням у головному реченні, ваша відповідь також повинна бути позитивною.

Приклад: "You like coffee, don't you?" - "Yes, I do."

Іноді можна відповісти позитивно на питання, навіть якщо ви не абсолютно згодні, але це має бути обґрунтовано.

Приклад: "He's a great musician, isn't he?" - "Yes, he is, but I prefer other genres."

2️⃣Негативні tag questions:

Якщо ви згодні з твердженням у головному реченні, відповідь також має бути негативною.

Приклад: "You don't like spinach, do you?" - "No, I don't."

Порада:Обґрунтовуйте відповіді, якщо ваша відповідь не зовсім очевидна, можна додати коротке пояснення.

Приклад: "You've never been to Paris, have you?" - "No, I haven't had the chance, but I would love to visit someday."

Інтонація💁‍♂️

Важливо враховувати тон та інтонацію при використанні tag questions. Зазвичай, коли ми впевнені у якійсь інформації і хочемо підтвердити її, очікуючи почути схвальну відповідь, ми опускаємо голос↘️, а у випадку невпевненості - підвищуємо.

▪️He is not your son, is he?↘️ (Він не твій син, чи не так?) *мовець впевнений у тому, що син не належить співрозмовнику через наявні факти, зовнішність тощо.

▪️He is not your son, is he?↗️ (Це ж не твій син, правда?) *мовець не впевнений у тому, яку відповідь почує.

Інколи використовується падаюча-висхідна інтонація, що підтримує баланс між твердженням і невпевненістю чи ввічливістю. Її можна використовувати, коли ви хочете підтвердити щось і звучати більш ввічливими.

Висновок

Рекомендуємо не зловживати використанням tag questions, оскільки занадто багато запитань, які мають на меті уточнення правдивості твердження, можуть створити негативне враження у вашого співрозмовника. Мова - це мистецтво балансу, і знання граматики та використання конструкцій, таких як tag questions, робить мовлення більш динамічним та ефективним.

Таким чином, вивчення та використання tag questions - це важливий етап в оволодінні англійською мовою, який додасть вашому спілкуванню нові виміри та виразність. Не бійтеся вдосконалювати свої навички, експериментувати з мовою та вдихати життя в кожне речення!

Наш блог